اپلیکیشن چاپ ماندگار مهاباد

این اپلیکیشن شامل بانک مشاغل، نمایشگاه محصولات چاپی با قابلیت سفارش آنها و همچنین آگهی های ترحیم و ... می باشد. همچنین امکان ثبت مشاغل جدید نیز یکی از امکانات این برنامه می باشد، در ورژن های بعدی امکانات جدیدی نیز اضافه خواهد شد